Lazy Sunday: Martin Bommel
zondag 30 juli 2017
Niveau: 0
0
Het grote Piratenavontuur
zaterdag 5 augustus 2017
Niveau: 0
0
Lazy Sunday: Puur
zondag 6 augustus 2017
Niveau: 0
0
Kleine Mol: UITVERKOCHT
zaterdag 12 augustus 2017
Niveau: 0
0
Lazy Sunday: Anita & Cor
zondag 13 augustus 2017
Niveau: 0
0
Roofvogeldemonstratie
woensdag 16 augustus 2017
Niveau: 0
0
Lazy Sunday: Vrienden van straks
zondag 20 augustus 2017
Niveau: 0
0
GOOG met Marco Bakker & Elise Caluwearts
vrijdag 25 augustus 2017
Niveau: 0
0
Lazy Sunday: Delano & Ronald
zondag 27 augustus 2017
Niveau: 0
0
Edwin Evers Band
donderdag 7 september 2017
Niveau: 0
0
Roofvogeldemonstratie
vrijdag 15 september 2017
Niveau: 0
0
Weersverwachting
Ede

Meer weer in Ede

 

Huisregels

Om ervoor te zorgen dat alle bezoekers van het Openluchttheater Ede een zo leuk mogelijke dag hebben, gelden onderstaande huisregels:
 
* Alcohol en tabak zijn onder de 18 jaar verboden. 
 
* Het in het bezit hebben of de handel in soft- of harddrugs is verboden. Bij het niet naleven van deze regels volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. 
 
* Bezoekers dienen alle instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van (beveiliging)medewerkers van het Openluchttheater Ede te allen tijde op te volgen.
 
* Bezoekers die zich niet houden aan de huisregels van het Openluchttheater Ede, zal de toegang tot het Openluchttheater Ede worden ontzegd. Dit zal geschieden zonder het recht op vergoeding van entreegelden.
 
* Ons beveiligingspersoneel zal wanneer nodig, bezoekers fouilleren en (hand)tassen doorzoeken. 
 
* De volgende zaken zijn verboden om mee te nemen naar het Openluchttheater Ede: Glaswerk, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens, ieder andere gevaarlijke of verboden stof of voorwerp. Er wordt een uitzondering gemaakt voor babyflesjes en aanverwante zaken. 
 
* Honden zijn niet toegestaan. 
 
* Het betreden van het Openluchttheater Ede geschiedt op risico van de bezoeker. De Stichting Openluchttheater Ede aanvaardt geenszins aansprakelijkheid voor schade, door wie dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van de Stichting Openluchttheater Ede, van alle personen in haar dienst, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens of in verband met het verblijf in het Openluchttheater Ede, tenzij de geleden schade het gevolg is van aanwijsbare opzet of grove schuld.
 
* Het is niet toegestaan om discriminerende kleding of andere discriminerende uitingen mee te dragen binnen de hekken van het Openluchttheater Ede.
 
* Het urineren buiten de daartoe bestemde toiletten is verboden.
 
* Mishandeling, bedreiging, discriminatie, ongewenste intimiteiten of ander hinderlijk gedrag is verboden.
 
* Het uitdelen van samples of flyers is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. 
 
* Het maken van professionele audio of video opnames is zonder schriftelijke toestemming van de organisatie niet toegestaan. 
 
* Bij aankomst en vertrek van het Openluchttheater Ede dienen de bezoekers geen overlast te veroorzaken voor omwonenden of andere bezoekers van het Openluchttheater Ede.
 

 

Let op

 
Tijdens evenementen extra parkeer verbod en verhoogd toezicht.
Zet uw auto op de toegestane parkeerplaatsen.

Het laatste nieuws

25 juli 2017
Kleine Mol: UITVERKOCHT

De kindervoorstelling van De kleine mol op zaterdag 25 augustus is inmiddels uitverkocht.

3 juli 2017
Pinnen is mogelijk!

Een uur voor aanvang van iedere voorstelling is het theater en de kassa open.

Als de voorstelling niet is uitverkocht kun je bij de kassa...

Wat zoekt u?

Volg ons